Kalb Loze

Popis ilustrácie

Kalb Loze, hlavná loď ranokresťanskej baziliky, 60. – 70. roky 5. stor.

Text hesla

Kalb Loze — obec v Sýrii asi 40 km od Halabu v provincii Idlib. Nachádzajú sa tam ruiny ranokresťanskej kamennej baziliky (pôvodne nazývaná katedrála) postavenej v 60. – 70. rokoch 5. stor. (niektorí bádatelia ju datujú do polovice 5. stor.). Trojloďová bazilika s loďami oddelenými polkruhovými arkádami na masívnych pilieroch patrí k najlepšie zachovaným ranokresťanským stavbám v Sýrii. Jej architektúra sa vyznačuje monumentálnosťou a uplatnením klasických prvkov a ornamentiky (profilácia okien, korintské a kompozitné hlavice ap.). Hlavná loď pôvodne s otvoreným krovom má apsidu polkruhového pôdorysu zaklenutú konchou. Hlavná fasáda mala vstup do nartexu lemovaný dvoma nízkymi vežami (charakteristický znak súdobej sýrskej sakrálnej architektúry). R. 2011 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (v rámci skupiny 40 neskoroantických a byzantských sídel v sev. Sýrii).

Zverejnené v marci 2017.

Kalb Loze [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalb-loze