Kalát

Text hesla

Kalát, Qalat — mesto v Pakistane v provinci Balúčistan; 23-tis. obyvateľov (2010). Stredisko obchodu.

Založené pred 7. stor. n. l., keď oblasť osídlenú prevažne drávidským etnikom Bráhujov ovládli Arabi, od konca 10. stor. patrilo Ghazníjskemu sultanátu, v 2. polovici 12. stor. sultanátu Ghórovcov, po medzivládí Mongolov (13. – 14. stor.) bolo striedavo pod nadvládou safíjovskej Perzie a ríše Veľkých Mogulov (16. – 17. stor.). R. 1666 sa stalo hlavným mestom chanátu Kalát, ktorý bol vazalom Perzie (Iránu) a neskôr Afganistanu (18. – 19. stor.), 1854 sa dostal pod britskú kontrolu, od 1877 súčasť provincie Britskej Indie Balúčistan, 1948 pripojený k Pakistanu.

Zverejnené v marci 2017.

Kalát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalat-0