Kalašová, Alica

Text hesla

Kalašová, Alica, 15. 2. 1951 Žilina — slovenská odborníčka v oblasti dopravy. Od 1974 pôsobí na Katedre cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity; 2007 profesorka. Zaoberá sa dopravným inžinierstvom, špeciálne organizáciou i riadením dopravy a teóriou dopravného prúdu. Autorka 153 článkov v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, autorka a spoluautorka troch učebníc, šiestich vysokoškolských učebných textov a monografií Satelitné navigačné systémy (2004) a Upokojená doprava (2007).

Zverejnené v marci 2017.

Kalašová, Alica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalasova-alica