Kalanin, Peter

Text hesla

Kalanin, Peter, 14. 3. 1970 Košice — slovenský lekár, internista, geriater a všeobecný lekár. Od 1998 pôsobí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach (od 2005 prednosta Ústavu rodinného lekárstva, od 2008 garant špecializačného odboru všeobecné lekárstvo) a na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku; 2011 profesor. Zaoberá sa lekárskou etikou v praxi všeobecného lekára, sociálnou geriatriou a pastorálnou medicínou. Autor 4 monografií, napr. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky – eutanázia (2003) a Základy paliatívnej starostlivosti v geriatrii: viacrozmerný pohľad na starostlivosť o nevyliečiteľne chorého starého človeka (2008), a vyše 80 vedeckých a odborných prác publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch. Člen viacerých domácich a zahraničných odborných lekárskych spoločností, nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kalanin, Peter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalanin-peter