kalamitovité

Text hesla

kalamitovité [gr.], Calamitaceae — čeľaď vyhynutých stromovitých prasličiek z obdobia prvohôr (karbón až perm) príbuzných súčasným prasličkám (→ prasličkovité); výška 30 m, priemer kmeňa 1 m. S druhmi z čeľade kordaitovité a so stromovitými plavúňmi sa ako súčasť uhoľnotvorných slatinných lesov podieľali na tvorbe čierneho uhlia; v slojoch sa zvyčajne nachádzajú odtlačky ich listov, konárov alebo celých kmeňov. Patril sem jediný rod Calamites (podľa neho názov celej čeľade) s vyše 10 druhmi (napr. Calamites carinatus, Calamites ramosus, Calamites suckowi a Calamites undulatus).

Zverejnené v marci 2017.

Kalamitovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalamitovite