Kalameny

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kalameny — obec v okrese Ružomberok v Žilinskom kraji na rozhraní Liptovskej kotliny a Chočských vrchov, 560 m n. m.; 450 obyvateľov (2021). Územie v kotline má pahorkatinný reliéf a je odlesnené, územie prechádzajúce do pohoria má vrchovinný reliéf a je zalesnené.

Obec vznikla na území vyčlenenom z chotára obce Liptovská Teplá. Písomne doložená v roku 1283 ako Clementini, 1375 Kelemenfalwa, 1391 Kelemenfalua, 1412 Kelemenfalva, 1584 Kelemenfalwa, 1600 Kelemenni, 1773 Kelemenfalva, Kelemenfalu, Kalameny, 1786 Kelemenfalwa, Kalameni, 1808 Kelemenfalva, Kalamany, v rokoch 1863 – 1913 Kelemenfalu, v roku 1920 Kalameny.

Patrila domácim zemanom, neskôr Lófaiovcom a Madočániovcom. V roku 1720 bola úplne opustená, znova osídlená v 80. rokoch 18. stor. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a chovom oviec.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla (1921).

V katastri obce sú minerálny a termálny prameň.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 23. februára 2023.

Kalameny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalameny