Kalabis, Viktor

Text hesla

Kalabis, Viktor, 27. 2. 1923 Červený Kostelec – 28. 9. 2006 Praha — český hudobný skladateľ, manžel Z. Růžičkovej. R. 1945 – 48 študoval na konzervatóriu u E. Hlobila a 1948 – 52 na Akadémii múzických umení u J. Řídkeho v Prahe. R. 1953 – 72 pôsobil v hudobnej redakcii pre mládež v Československom rozhlase v Prahe, kde sa o. i. zaslúžil o vznik medzinárodnej rozhlasovej súťaže mladých hudobníkov Concertino Praga. Od 1972 v slobodnom povolaní. Autor mnohých komorných, symfonických a koncertantných inštrumentálnych diel, napr. 7 sláčikových kvartet (1949 – 93), 5 symfónií (1957 – 76), z ktorých druhá, Sinfonia pacis (1961), patrí k najznámejším dielam súčasnej českej symfonickej hudby, 10 koncertov pre rôzne sólové nástroje, baletu Dva světy (1980) a komorných kantát Vojna (1977) a Canticum canticorum (Pieseň piesní, 1986). Bol činný vo viacerých organizáciách českého hudobného života, napr. prezident Nadácie B. Martinů (1991 – 2003).

Zverejnené v marci 2017.

Kalabis, Viktor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalabis-viktor