kaláber

Text hesla

kaláber, kalabrén, kalabrien — geol. stupeň najstaršieho pleistocénu mediteránnej oblasti. Hlavnými skamenelinami kalábru sú lastúrniky (napr. druh Chama placentina) a dierkavce (Hyalinea baltica). Kaláber 1910 definoval francúzsky geológ M. Gignoux. Nazvaný podľa regiónu Kalábria v juž. Taliansku.

Zverejnené v marci 2017.

Kaláber [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalaber