Kaláb, Emanuel

Text hesla

Kaláb, Emanuel, 16. 5. 1895 Prostějov – 9. 8. 1982 tamže — český vojenský kapelník, dirigent a hudobný skladateľ. R. 1919 – 20 študoval na konzervatóriu v Brne u O. Chlubnu a F. Neumanna, 1923 – 25 hru na organe v hudobnej škole Matice školskej v Ostrave a 1944 – 45 dirigovanie u P. Dědečka na konzervatóriu v Prahe. Od 1913 pôsobil v armáde ako člen vojenskej hudby, neskôr ako dirigent a kapelník. R. 1931 – 38 kapelník vojenskej hudby vo Zvolene a v Banskej Bystrici, kde v spolupráci s Mestským divadelným združením uviedol takmer 20 operetných titulov. Od 1953 štábny kapitán-kapelník v súboroch vojenskej hudby najmä v Čechách. Autor príležitostných skladieb.

Zverejnené v marci 2017.

Kaláb, Emanuel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalab-emanuel