Kákoš, Martin

Text hesla

Kákoš, Martin, 9. 7. 1955 Bratislava — slovenský divadelný režisér a scenárista, syn Jána Kákoša. Po absolvovaní VŠMU (1978) pôsobil ako režisér Divadla A. Bagara (DAB) v Nitre, kde sa orientoval na novšiu slovenskú a svetovú drámu, naštudoval napr. drámy Pozor na anjelov J. Soloviča (1978), Don Juan sa vracia z vojny Ö. von Horvátha (1982), Heš, zubatá, heš! S. Šaltenisa (1983), ako aj drámu Herodes a Herodias P. O. Hviezdoslava (1983), ktorú výrazne aktualizoval (so S. Šmatlákom). R. 1987 – 90 režisér Poetického súboru Novej scény v Bratislave, kde premiérovo naštudoval hru K. Horáka Evanjelium podľa Jonáša (Záborského). R. 1990 – 91 umelecký šéf Komornej činohry Novej scény, 1996 – 2006 režisér programového centra dramatických programov Slovenského rozhlasu, 2007 – 11 umelecký riaditeľ Novej scény, v súčasnosti hosťujúci režisér vo viacerých divadlách.

V jeho inscenáciách sa uplatňujú prvky brechtovského odcudzovacieho efektu, dôraz kladie na racionálnu motiváciu konania v situácii. Pozoruhodné inscenácie vytvoril v spolupráci s Divadlom A. Bagara v Nitre (A. de Musset: S láskou sa neradno zahrávať, 1992 a 1997; K. Horák: Nulový bod, 1993; J. C. Hronský: Jozef Mak, 1995; L. Holberg: Jeppe z Vŕšku, 1997), so Štátnym divadlom Košice (Ö. von Horváth: Návrat Dona Juana, 1994), s Divadlom J. Záborského v Prešove (muzikál na vlastné libreto a hudbu Gabriela Dušíka František z Assisi, 2007, ktorú uviedol 2009 aj na Novej scéne v Bratislave) i s Divadlom J. G. Tajovského vo Zvolene (muzikál Prekliaty básnik, 2013; libreto Marek Maďarič, *1966; hudba Henrich Leško, *1964). Paralelne s prácou v divadlách externe spolupracuje ako režisér a scenárista so Slovenskou televíziou (Rozhlas a televízia Slovenska), režíroval viac ako 50 televíznych filmov a inscenácií, napr. Čierna ovca (1985), Balada o mŕtvych očiach (1988), Infantkine narodeniny (1991), Neznámy (1992), Hon na čarodejnice (1994), Národný hriešnik (1994), Herodes a Herodias (1996), Zázračná láska (1996), Obrus s monogramom (1998), Knieža (1998), Prekliaty služobník lásky (2000) a Mačka na horúcej plechovej streche (2007), dokumentov, seriálov, umelecko-dokumentárnych pásem i hudobných a zábavných programov. R. 2009 – 11 predseda Rady Slovenskej televízie, od 2012 člen Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.

Zverejnené v marci 2017.

Kákoš, Martin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kakos-martin