Kákináda

Text hesla

Kákináda, angl. Cocanada — prístavné mesto v Indii vo vých. časti polostrova Predná India v štáte Ándhrapradéš v Bengálskom zálive v delte rieky Gódávarí; 306-tis. obyvateľov, aglomerácia 408-tis. obyvateľov (2010). Priemysel potravinársky (ryžové mlyny, cukrovar, spracovanie rýb), chemický (výroba hnojív), petrochemický, automobilový, hutnícky (výroba ocele), energetický (v okolí viacero tepelných elektrární), informačných technológií, elektronický, textilný, papiernický; významný rybolov a chov rýb. Obchodný prístav (vývoz rýb a plodov mora, chemikálií, železných rúd, bauxitu, biopalív, bavlny a poľnohospodárskych produktov, napr. ryže, kukurice, arašidov, tabaku a cukru). Súčasť špeciálnej ekonomickej zóny. V blízkosti náleziská ropy a zemného plynu.

Kákináda sa vyvinula z pôvodne prímorskej osady (dnes juž. predmestie Džagannáthapuram), kde Holanďania v polovici 17. stor. vybudovali obchodnú stanicu. R. 1781 ju ovládli Angličania, 1825 bola pričlenená k britskej Východoindickej spoločnosti. Viaceré univerzity, hinduistické chrámy.

Zverejnené v marci 2017.

Kákináda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kakinada