kajúcniky

Text hesla

kajúcniky — súbor ostrých vežovitých výčnelkov na povrchu ľadovcov alebo snehových polí. Utvárajú sa vplyvom intenzívneho slnečného žiarenia selektívnou abláciou (menej topením) na povrchu ľadu alebo snehu najmä vo vysokohorských oblastiach nižších zemepisných šírok. Kajúcniky dosahujú výšku od niekoľko centimetrov až do niekoľko metrov.

Zverejnené v marci 2017.

Kajúcniky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kajucniky