kajúcne dni

Text hesla

kajúcne dni — v kresťanstve osobitne určené dni alebo obdobia v liturgickom roku, počas ktorých sa vykonávajú rôzne úkony (skutky) pokánia, napr. dobrovoľné odriekanie sa (pôst), duchovné cvičenia, púte a kajúcne liturgické pobožnosti (krížové cesty a litánie), podpora charitatívnych a misijných diel ap. Ku kajúcnym dňom patria napr. štyridsaťdňové pôstne obdobie (pôst) pred Veľkou nocou a všetky piatky ako spomienky na Kristovo umučenie a smrť, v evanjelickej cirkvi a. v. je tzv. Kajúca nedeľa (aj Nedeľa pokánia, v 10. nedeľu po sviatku Sv. Trojice) spomienkou na skazu mesta Jeruzalem (586 pred n. l. a 70 n. l.).

Zverejnené v marci 2017.

Kajúcne dni [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kajucne-dni