kajtóniovité

Text hesla

kajtóniovité, Caytoniaceae — čeľaď vyhynutých nahosemenných rastlín z radu Glossopteridales z obdobia druhohôr (vrchol vývoja dosiahli v triase a jure). Patria sem rody Caytonia, Sagenopteris a Caytonanthus. Kajtóniovité sa vyznačovali náznakmi krytosemennosti (ich megaspórangiá chránil stočený výtrusný list), preto sa v starších botanických systémoch pokladali za možného predchodcu krytosemenných rastlín, podľa súčasných poznatkov sa radia k slepej vývojovej vetve. Nazvané podľa zálivu Cayton Bay v Anglicku, kde boli objavené ich fosílie.

Zverejnené v marci 2017.

Kajtóniovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kajtoniovite