Kajmanský chrbát

Text hesla

Kajmanský chrbát — podmorský chrbát v Karibskom mori na sev. okraji Kajmanskej priekopy vystupujúci nad hladinu v podobe Kajmaních ostrovov; dĺžka 1 500 m. Sformoval sa na kontakte Karibskej mikrodosky a Severoamerickej dosky. V súčasnosti nie je vulkanicky aktívny. Vo vrtných jadrách, ktoré sa z chrbta získali, sa našli vzorky sopečného prachu a vulkanoklastické turbiditné sedimenty z obdobia paleogénu.

Zverejnené v marci 2017.

Kajmanský chrbát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kajmansky-chrbat