Kajmanská priekopa

Text hesla

Kajmanská priekopa, Kajmanská priehlbeň — oceánska priekopa v sev. časti Karibského mora medzi Jamajkou a Kajmaními ostrovmi tiahnuca sa pozdĺž Kajmanského chrbta; dĺžka 350 km, maximálna šírka 20 km, maximálna hĺbka 7 725 m. Viaže sa na systém transformných zlomov na kontakte Severoamerickej dosky a Karibskej mikrodosky. Jej súčasťou sú menšie podmorské chrbty. Podložie tvorí bazaltová oceánska kôra.

Zverejnené v marci 2017.

Kajmanská priekopa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kajmanska-priekopa