Kajka’ús

Text hesla

Kajka’ús, plným menom Unsuru’l-ma’alí Kajká’ús ibn Iskandar ibn Kábus, arabsky Unsur al-Ma’álí Kaj-Káús, perzsky Onsorolma’lí Kejká’ús, 1021 alebo 1022 – 1090 severových. Irán — perzský básnik a filozof. Pochádzal z rodu Zijárovcov vládnuceho v Tabaristane (dnes severových. Irán), bol vnukom kniežaťa Šamsu’l-ma’alího Kábúsa ibn Vašmgíra (†1012). Po dobytí Tabaristanu Ghaznovcami (začiatok 11. stor.) odišiel do Gazny (dnes Ghazní), kde žil ako dvoran Ghaznovcov. Autor dodnes populárneho diela Kniha rád (Nasíhatnáme, 1080 alebo 1082; neskôr nazývané aj Kábúsova kniha, Kábúsnáme) obsahujúceho poučenia vo forme listov pre princov a mladých kráľov, ako aj úvahy o vtedajších mravoch a sociálnych problémoch, ktoré bolo do 19. stor. praktickým návodom na výchovu v rodinách perzských (iránskych) šáhov a spolu s knihou Sijásatnáme Nizáma al-Mulka patrí k najvýznamnejších dokladom vzdelávacej a výchovnej literatúry tej doby. Bolo preložené do mnohých svetových jazykov, najstarší zachovaný je preklad do turečtiny (pol. 15. stor.), 1977 vyšiel český preklad Jiřího Osvalda Kniha rad. Ďalšie Kajka’úsove diela Dokonalosť rečníctva (Kamál al-balaga), Perla príslovia a porekadiel (Al-fárida fi al-amsál va al-adab) a Listy o apoteóze a pokáraní (Risála fi al-iftichár va al-itáb) sa nezachovali, sú známe len prostredníctvom diel iných autorov.

Zverejnené v marci 2017.

Kajka’ús [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kajkaus