kajka

Text hesla

kajka [rus.] — jednotný názov rodov Polysticta a Somateria z triedy vtáky (Aves), čeľaď kačicovité. Stredne veľké až veľké vodné vtáky so silným priamym zobákom, ktoré sa vyskytujú na pobrežiach chladných sev. morí; typický je výrazný pohlavný dimorfizmus. Živia sa najmä živočíšnou potravou. Samice vystielajú hniezdo vlastným perím, ktoré je veľmi jemné. Patria sem štyri druhy, na Slovensku sa v zime vyskytuje kajka morská (Somateria mollissima, kajka obyčajná), ktorá poskytuje cenné prachové perie.

Zverejnené v marci 2017.

Kajka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kajka