Kajetánová-Michaleková, Emanuela

Text hesla

Kajetánová-Michaleková, Emanuela, 29. 11. 1874 Viedeň – 4. 5. 1944 Bratislava — slovenská klaviristka a pedagogička. R. 1890 – 95 študovala hru na klavíri na konzervatóriu a 1895 – 97 na Majstrovskej škole vo Viedni u T. Leszetyckého, kde začala aj koncertovať. R. 1900 – 07 pôsobila v Krakove, 1908 – 15 v Maribore a od 1916 v Bratislave, kde vystupovala ako sólistka i umelecká partnerka komornej hry. R. 1919 – 34 vyučovala hru na klavíri v Hudobnej škole pre Slovensko (resp. na Hudobnej a dramatickej akadémii pre Slovensko) v Bratislave. Viaceré z jej žiačok sa ako pedagogičky klavírnej hry uplatnili na bratislavskom konzervatóriu a na hudobných školách v Bratislave, Nových Zámkoch a Trenčíne.

Zverejnené v marci 2017.

Kajetánová-Michaleková, Emanuela [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kajetanova-michalekova-emanuela