kajan

Text hesla

kajan [malajsky], Cajanus — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď bôbovité. Byliny, kry alebo polokry pochádzajúce pravdepodobne z Afriky. Patrí sem asi 37 druhov rastúcich v tropických a subtropických oblastiach Afriky, Ameriky a Indie. Najznámejším druhom je 1 – 4 m vysoký ker kajan obyčajný (Cajanus cajan; kajan indický, C. indicus,) s trojpočetnými dlhostopkatými kopijovitými listami a so žltými, bielymi alebo ružovými kvetmi usporiadanými v súkvetiach strapec, plod do 10 cm dlhý struk s 2 – 9 guľatými bielymi, sivými alebo hnedými semenami. Nezrelé semená sa používajú ako zelenina, zrelé ako strukovina (tzv. brazílsky hrach alebo kajanská fazuľa) alebo sa z nich melie múka, nadzemné časti rastlín sa využívajú ako krmovina alebo na zelené hnojenie, kry sa niekedy vysádzajú ako vetrolamy proti veternej erózii.

Zverejnené v marci 2017.

Kajan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kajan