Kajabová-Peňašková, Anna

Text hesla

Kajabová-Peňašková, Anna, 28. 10. 1937 Prievidza – 9. 5. 2018 Bratislava — slovenská operná speváčka (soprán). Študovala v Bratislave na konzervatóriu u M. Móryovej-Szakmáryovej a 1960 – 63 na VŠMU u J. Blahu. R. 1960 – 93 sólistka Opery SND. Debutovala už počas štúdia ako Parasia (Soročinský jarmok, 1959). R. 1961 po úspechu v titulnej postave Sedliakovej dcéry v opere C. Orffa Múdra žena sa zaradila k protagonistom súboru a v 60. rokoch 20. stor. patrila k najobsadzovanejším sopranistkám. Jej lyrický, neskôr mladodramatický soprán sa uplatnil v širokom repertoári. Vynikla najmä v úlohách z opier obdobia klasicizmu, napr. ako Eurydika (Orfeus a Eurydika), Grófka (Figarova svadba), Donna Elvíra (Don Giovanni) a Pamina (Čarovná flauta), ako aj v titulných úlohách talianskej opery 19. stor., napr. ako Aida, Mimi (Bohéma), Liù (Turandot) a Čo-čo-san (Madame Butterfly), a opier klasického slovanského repertoáru, napr. ako Mařenka (Predaná nevesta), Rusalka, Karolína (Dve vdovy) a Tatiana (Eugen Onegin). Vytvorila aj hlavné postavy v operách domácich skladateľov J. Cikkera (Mary, Mister Scrooge) a E. Suchoňa (Milena, Svätopluk; Katrena, Krútňava). Ako koncertná speváčka účinkovala s poprednými orchestrami doma i v zahraničí, realizovala viacero nahrávok pre Československú televíziu a Československý rozhlas v Bratislave (dnes Rozhlas a televízia Slovenska) i pre vydavateľstvo Opus, napr. profilovú platňu Anna Kajabová-Peňašková (1973) a Staré talianske árie (1975).

Zverejnené v marci 2017.

Kajabová-Peňašková, Anna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kajabova-penaskova-anna