kainit

Text hesla

kainit [gr.], caenit, KMg(SO4)Cl · 3 H2O — minerál, hydratovaný síran draselno-horečnatý. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Je súčasťou ložísk draselných solí, ktoré vznikli odparením morskej vody. Tvorí zrnité až celistvé agregáty, ojedinele i tabuľkovité kryštály. Je priehľadný a bezfarebný, ale aj žltý, sivý alebo červený. Má sklený lesk a biely vryp. Vzniká pri metamorfóze soľných ložísk, ktorá prebieha pri ich deformácii. Vo vode sa veľmi ľahko rozpúšťa, pričom tvorí roztok slanotrpkej chuti. Pomletý slúži ako výborné hnojivo. Náleziská: Rusko (Samarská oblasť), Nemecko (Sasko-Anhaltsko), Island, Irán.

Zverejnené v marci 2017.

Kainit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kainit