Kailás

Text hesla

Kailás, medzinárodný pepis Gangdisi Shan — horský systém v Číne v juhozápadnej časti autonómnej oblasti Tibet v Transhimalájach; dĺžka okolo 1 000 km, maximálna šírka do 300 km. Budovaný najmä granitmi. Najvyšší vrch Kailás (Kangrinboqê Feng), 6 714 m n. m.

Územie je pramennou oblasťou riek Indus, Brahmaputra, Satladž a Kárnali (názov horného toku rieky Ghágra). Asi 50 km od najvyššieho vrchu ležia dve posvätné jazerá Mapam-jümco (najvyššie položené sladkovodné jazero na svete, 4 557 m n. m.) a Rakas (aj Langag alebo Rakšastal, Rakastal). Vrch Kailás, ktorý je posvätným miestom hinduistov, buddhistov, džinistov a vyznávačov náboženstva bön, nebol horolezecky zdolaný. Pokusy dobyť ho narážajú na protesty miestnych obyvateľov, ktorí znemožňujú horolezcom výstup; horolezec R. Messner, ktorý ako prvý zdolal všetky osemtisícovky a ktorému čínska vláda 1985 povolila výstup, od svojich plánov odstúpil na znak úcty k miestnemu obyvateľstvu a jeho tradíciám.

Zverejnené v marci 2017.

Kailás [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kailas