Kaigecudó

Text hesla

Kaigecudó — japonská maliarska škola pôsobiaca v 1. pol. 18. stor. v meste Edo (dnes Tokio). Jej príslušníci, ktorí pracovali v štýle ukijo-e, sa špecializovali výlučne na maľby a grafiky kurtizán zo zábavnej štvrte Jošivara v Ede, ktoré zobrazovali ako celé postavy v monumentálnych pózach, oblečené v prepychových kimonách, a to najčastejšie vo formáte kakemono. Diela príslušníkov školy Kaigecudó sa vyznačujú štýlovou i technologickou uniformitou, ovplyvnili štýl ukijo-e i viacerých umelcov, o. i. aj Hokusaia. Zakladateľom školy bol maliar Kaigecudó Andó (vlastným menom Okazawa Jasunori) činný okolo 1700 – 14, ktorý bol ovplyvnený H. Moronobuom. Vytváral polychrómne maľby (nikuhicuga), pričom sa špecializoval na maľby elegantných krásavíc (nikuhicu bidžin-ga), ktorými vytvoril kánon ženskej krásy štýlu ukijo-e v 1. pol. 18. stor. K jeho priamym žiakom patril Kaigecudó Anči (nazývaný Čójódó) činný v 1. tretine 18. stor., ktorého obrazy kurtizán sa vyznačujú ľahkým erotickým nádychom i aristokratickou eleganciou; okrem malieb navrhoval aj monochrómne tlače. K žiakom Kaigecudóa Andóa a významným predstaviteľom školy Kaigecudó patril aj maliar a návrhár grafík Kaigecudó Dohan činný v 1. tretine 18. stor.

Zverejnené v marci 2017.

Kaigecudó [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaigecudo