Káhirská konferencia

Text hesla

Káhirská konferencia

1. krycí názov Sextant — konferencia konaná 22. – 26. 11. 1943 počas 2. svet. vojny v Káhire za účasti USA (F. D. Roosevelt), Spojeného kráľovstva (W. L. Churchill) a Číny (Čankajšek), ktorá riešila otázku ďalšieho vedenia vojny v Barme, na Ďalekom východe a v Tichomorí, ako aj povojnového usporiadania tejto oblasti. Prijala Káhirskú deklaráciu (zverejnená 1. 12. 1943), podľa ktorej mali Spojenci spoločne pokračovať vo vojne až do bezpodmienečnej kapitulácie Japonska a Japonsko muselo vrátiť všetky územia anektované od začiatku vojny;

2. konferencia konaná 3. – 7. 12. 1943 v Káhire (tzv. druhá Káhirská konferencia), na ktorej rokovali americký prezident F. D. Roosevelt a britský ministerský predseda W. L. Churchill s tureckým prezidentom İ. İnönüom o prípadnom ustúpení Turecka od neutrality a o vstupe do vojny proti Nemecku, čo İnönü odmietol.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 24. januára 2018.

Káhirská konferencia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kahirska-konferencia