Kagul

Text hesla

Kagul, moldavsky Cahul — mesto v juž. Moldavsku na rieke Prut v blízkosti hranice s Rumunskom, administratívne stredisko okresu Kagul; 29-tis. obyvateľov (2010). Priemysel strojársky, potravinársky, vinársky, obuvnícky, textilný. Dopravná križovatka, medzinárodné letisko.

Mesto prvýkrát písomne doložené 1502, osídlené však bolo omnoho skôr. Do 1812 a 1856 – 78 súčasť Moldavska, 1812 – 56 (1836 mu bol udelený cárom Mikulášom I. štatút mesta) a 1878 – 1920 Ruska, 1920 – 44 Rumunska, počas 2. svet. vojny 1940 – 41 a od 1944 ZSSR. Od 1991 je súčasťou samostatného Moldavska. Múzeum (1958).

Zverejnené v marci 2017.

Kagul [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kagul