Kaga-Bandoro

Text hesla

Kaga-Bandoro, do 1974 Fort Crampel — mesto v centre Stredoafrickej republiky 245 km severne od hlavného mesta Bangui, administratívne stredisko ekonomickej prefektúry Nana-Grébizi; 57-tis. obyvateľov (2010). Priemysel potravinársky a odevný. Rímskokatolícke biskupstvo (od 1997).

Zverejnené v marci 2017.

Kaga-Bandoro [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaga-bandoro