Kafzeh

Text hesla

Kafzeh, Džabal Kafzeh, Jebel Kafzeh, Qafzeh — vrch v Izraeli asi 2,5 km od mesta Nazaret, významné antropologické nálezisko. Počas výskumov (od 1933) tam boli v jaskyni nachádzajúcej sa vo svahu postupne objavené takmer úplné zvyšky 21 jedincov rozličného veku, raných predstaviteľov druhu Homo sapiens (pôvodný vedecký názov Homo sapiens palestinus) spolu s artefaktmi moustérienského typu, ktorých vek sa datuje na 90 tisíc – 130 tisíc rokov. Jedna žena zo skupiny pokladanej pôvodne za tzv. protokromaňoncov ležala v dvojhrobe s veľmi malým dieťaťom.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 2. januára 2018.

Kafzeh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kafzeh