Kafr ad-Dawwar

Text hesla

Kafr ad-Dawwar — mesto v sev. Egypte v guvernoráte Buhajra v delte Nílu na prieplave al-Mahmudija spájajúcom Alexandriu so záp. ramenom Nílu Rosettou; 93-tis. obyvateľov (2010). Významné stredisko textilného priemyslu (bavlnársky), ďalej priemysel chemický (výroba farieb a lakov), cementársky, potravinársky (spracovanie ovocia), tabakový. Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie bavlníka, tabaku a i.). Železničný uzol.

Zverejnené v marci 2017.

Kafr ad-Dawwar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kafr-ad-dawwar