Kafka, Lubomír

Text hesla

Kafka, Lubomír, 23. 4. 1956 Jablonec nad Nisou – 12. 3. 1989 Praha — český tanečník. R. 1975 absolvoval Tanečné konzervatórium v Prahe a 1975 – 76 stáž na Leningradskom štátnom akademickom choreografickom učilišti (dnes Akadémia ruského baletu A. J. Vaganovovej v Petrohrade). R. 1976 – 89 pôsobil ako sólista baletu Národného divadla v Prahe, súčasne 1984 – 88 ako sólista (danseur noble) baletu Nemeckej opery v Berlíne. Výrazná osobnosť českého i svetového tanečného umenia. Predstaviteľ titulných a hlavných postáv (Princ, Labutie jazero, Luskáčik; Satan, F. Škvor: Doktor Faust; Merkucio, Romeo, Romeo a Júlia; Albert, Giselle; Escamillo, G. Bizet – R. Ščedrin: Vášeň, Carmen; Václav a Nurali, Bachčisarajská fontána; Colin a Alan, Peter Ludwig Hertel: Márna opatrnosť; Faun, Faunovo odpoludnie; Študent, Marius Constant: Modrý anjel; a i.), ako aj filmových (Princ, Popelka, 1978; réžia M. Kůra) a televíznych postáv (Achilles, 1984; réžia P. Weigl a Heinz Spoerli). Nositeľ cien z domácich (1975 Praha, 1977 Bratislava) i medzinárodných baletných súťaží (1976 a 1978 Tokio, 1978 Varna, 1979 Jackson, Mississippi).

Zverejnené v marci 2017.

Kafka, Lubomír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kafka-lubomir