Kaduna

Text hesla

Kaduna — mesto v strednej časti Nigérie na rieke Kaduna, hlavné mesto spolkového štátu Kaduna; 2,128 mil. obyvateľov (2010). Priemysel textilný (najmä bavlnársky), potravinársky (výroba nealkoholických nápojov, pivovarníctvo a i.), strojársky (výroba dopravných prostriedkov, ložísk, železničné dielne a i.), hutnícky (výroba železa a hliníka), kovoobrábací, petrochemický, chemický (výroba priemyselných hnojív), kožiarsky, drevársky, gumársky, odevný, papiernický; remeslá (hrnčiarstvo). Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti. Dopravná križovatka na železničnej trati Lagos – Kano, dve letiská. Veľká dostihová dráha.

Kaduna bola založená 1913, od 1917 hlavné mesto Severnej provincie (dnes spolkový štát Kaduna). Po odtrhnutí sa Biafry od Nigérie a počas následnej občianskej vojny (1967 – 70) prišlo do Kaduny ležiacej na prevažne moslimskom severe množstvo utečencov, dôsledkom čoho sa tam vytvorili sociálne, náboženské a etnicky rôznorodé skupiny obyvateľov, medzi ktorými neustále vznikajú nepokoje a zrážky (najmä medzi moslimami a kresťanmi pre zavedenie islamského práva šaría; od 2001). Mesto je dodnes segregované, v sev. časti žijú moslimovia, v juž. časti kresťania.

Sídlo rímskokatolíckeho arcibiskupstva, anglikánskeho biskupstva, viacerých univerzít, napr. vojenskej akadémie (Nigerian Defence Academy, založená 1964), polytechniky (Kaduna Polytechnic, 1968), štátnej univerzity (Kaduna State University, 2007) a pobočky Ahmadu Bello University (založená 1962 so sídlom v Zarii), ako aj výskumných ústavov, napr. inštitútu pre výskum trypanozomiázy (Nigerian Institute for Trypanosomiasis Research, založený 1947); archeologické a etnologické múzeum, knižnice a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kaduna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaduna