Kadoma

Text hesla

Kadoma, do 1982 Gatooma — mesto v strednej časti Zimbabwe v provincii Mashonaland West, 1 200 m n. m.; 78-tis. obyvateľov (2010). Priemysel banský (stredisko regiónu ťažby zlata, medi a niklu), kovoobrábací, stavebných materiálov, textilný (bavlnársky), drevársky. Stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie tabaku, kukurice a i.).

Kadoma bola založená koncom 19. stor. ako banská osada, 1917 získala štatút mesta. Nazvaná podľa neďaleko ležiaceho kraalu (osady) náčelníka Katumu, ktorý je zobrazený aj na mestskom erbe. Koloniálna architektúra z konca 19. – 1. pol. 20. stor.

Zverejnené v marci 2017.

Kadoma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadoma