kadmiovanie

Text hesla

kadmiovanie [gr.] — vytváranie tenkého povlaku ochrannej alebo ozdobnej vrstvy kadmia na povrchu kovových alebo nekovových predmetov, napr. na kadmiovanie ocelí sa používa galvanické pokovovanie alebo pokovovanie ponorom.

Zverejnené v marci 2017.

Kadmiovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadmiovanie