Kadlický, Roman

Text hesla

Kadlický, Roman, 25. 12. 1879 Brozany nad Ohří, okres Litoměřice – 9. 7. 1948 Praha — český lekár, oftalmológ. R. 1906 – 19 pôsobil na Očnej klinike profesora Deyla v Prahe, zakladateľ a prvý prednosta (1915 – 30) Očnej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1923 – 24 dekan, 1924 – 25 prodekan fakulty), 1930 – 48 prednosta I. očnej kliniky Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe (1943 – 45 perzekvovaný nacistami); 1919 profesor.

Zaoberal sa patogenézou a liečbou glaukómu a sietnice, chirurgiou katarakty a prevenciou očných chorôb. Priekopník intrakapsulárnej extrakcie šošovky, akinézy mihalníc a retrobulbárnej anestézie. Zakladateľ a prvý predseda Zemského spolku pre starostlivosť o nevidomých na Slovensku, člen Učenej spoločnosti Šafárikovej. R. 1922 – 30 člen redakčnej rady Bratislavských lekárskych listov. Autor mnohých významných prác, napr. o glaukóme, trachóme, extrakcii teliesok z oka a o operačných technikách v očnom lekárstve.

Zverejnené v marci 2017.

Kadlický, Roman [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadlicky-roman