kadisko

Text hesla

kadisko — technická súčasť rybníka, spevnené vyvýšené miesto pri lovisku, kde sa umiestňuje náradie (napr. kaďa a váhy) potrebné pri výlove rybníka. Povrch kadiska má byť asi 30 cm nad hladinou vody v lovisku; s korunou hrádze je spojené schodmi.

Zverejnené v marci 2017.

Kadisko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadisko