Kádisíja

Text hesla

Kádisíja, arab. Qádisíja — historická lokalita v str. Iraku na Mezopotámskej nížine neďaleko dnešného mesta Hilla. R. 637 sa tam odohrala bitka medzi arabským moslimským vojskom kalifa Umara ibn al-Chattába, ktoré pokračovalo v expanzii po víťaznej bitke pri rieke Jarmúk, a perzským vojskom posledného sásánovského kráľa Jazdegerda III. (aj Jazdagert, Jazdgert, Jazdkaert; vládol 632 – 641, resp. 651). V trojdňovom boji mala spočiatku perzská armáda (okolo 40-tis.) disponujúca bojovými slonmi nad arabským jazdectvom a pechotou (25- až 30-tis., vyzbrojení mečmi, lukmi a kopijami) prevahu, nakoniec však (po veľkých stratách na obidvoch stranách) podľahla, čím sa Arabom otvorila cesta na obsadenie Perzie. Jazdegerd najprv ponúkol Arabom odstúpenie územia na západ od rieky Tigris, tí však dohodu odmietli a obsadili sásánovské sídelné mesto Ktésifón na vých. brehu Tigrisu, 637 – 641 získali územie dnešného Iraku a po zdrvujúcej porážke Peržanov v bitke pri Nihávande (aj Nehávand, asi 50 km od Hamadánu; 641) si 642 – 644 podmanili aj veľkú časť územia dnešného Iránu (Perziu).

Zverejnené v marci 2017.

Kádisíja [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadisija