káder

Text hesla

káder [fr.] —

1. skupina ľudí (pracovníkov, športovcov) tvoriaca na základe svojej kvalifikácie (schopností) jadro organizácie (tímu);

2. v bývalých komunistických krajinách politicky vyspelý a aktívny stranícky (komunistický) funkcionár.

Zverejnené v marci 2017.

Káder [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kader