kaďa

Text hesla

kaďaetnogr. väčšia, v hornej časti otvorená nádoba vyrobená zvyčajne z dreva alebo z plastu. V minulosti drevená sudovitá nádoba na hrozno, ktorú vyhotovovali debnári z dúžok (špeciálne zaoblených drevených častí spojených drevenými alebo železnými obručami). Najrozšírenejšie boli nižšie kade s okrúhlym dnom, ktoré sa používali na sústreďovanie hrozna pri lisovaní a na predkvasenie pri výrobe červeného vína, kade na šliapanie hrozna na dne s medenou rúrkou slúžiacou na odtekanie muštu a vysoké kade s okrúhlym (tunka, kapustnák) alebo s oválnym (ovál, vana) dnom, ktoré sa používali na transport hrozna. V súčasnosti nádoby rôznych rozmerov a tvarov, ktoré sa používajú napr. na uskladnenie a transport rozličných sypkých a tekutých látok, na krátkodobé uskladnenie rýb pri výlove pred transportom, na kvasenie kapusty alebo muštu (kvasné kade) a na kúpanie (kúpacie kade, relaxačné kade, ochladzovacie kade).

Zverejnené v marci 2017.

Kaďa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kada