Kačur, Eliáš

Text hesla

Kačur, Eliáš, aj Ilija, Iľja, 25. 7. 1908 Nove Davydkovo, Zakarpatská oblasť, Ukrajina – 20. 7. 1974 Košice — slovenský teológ byzantského obradu a cirkevný historik. Po štúdiu na teologickej fakulte v Olomouci bol 1933 vysvätený za gréckokatolíckeho kňaza. R. 1933 – 50 pôsobil ako farár v Šarišskom Čiernom a vo Vyšnom Mirošove, od 1950 arcidekan v Košiciach, 1954 – 74 vedúci Katedry cirkevných dejín a archeológie na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. Po 1945 vstúpil do KSČ, 1945 – 46 tajomník Okresného národného výboru vo Svidníku, 1945 – 52 člen predsedníctva Krajského výboru Národného frontu v Prešove. Po februári 1948 vyvíjal snahy o pripojenie gréckokatolíckej cirkvi k pravoslávnej, 1950 sa aktívne zúčastnil tzv. Prešovského soboru, ktorý znamenal likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi v Československu, inicioval odovzdanie piatich gréckokatolíckych kostolov pravoslávnej cirkvi a na verejnosti začal vystupovať ako pravoslávny kňaz. Autor monografií Dejiny pravoslávnej cirkvi v ČSSR (1962) a Cirkevná archeológia (1964).

Zverejnené v marci 2017.

Kačur, Eliáš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kacur-elias