Kačmár, Ján

Text hesla

Kačmár, Ján, 5. 12. 1951 Kobylnice, okres Svidník – 27. 12. 2012 Košice — slovenský generál. Vyštudoval Vysokú vojenskú školu pozemného vojska vo Vyškove (ČR), 1973 – 82 pracoval v nižších veliteľských funkciách. R. 1983 – 87 veliteľ tankového pluku, 1987 – 90 zástupca veliteľa organizačného prvku tankovej divízie, 1990 – 96 zástupca veliteľa mechanizovanej divízie. R. 1996 – 97 absolvoval interné štúdium na Vojenskej akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl Ruskej federácie v Moskve. R. 1997 – 99 náčelník štábu 1. armádneho zboru a 2000 – 01 náčelník štábu pre plánovanie operácií Generálneho štábu Armády SR, 2001 – 02 náčelník správy operácií – zástupca náčelníka štábu pre koordináciu velenia operáciám Generálneho štábu Armády SR; 2002 brigádny generál, 2005 generálmajor. R. 2002 – 04 zástupca veliteľa, 2004 – 07 veliteľ Síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR, od 2007 vo výslužbe.

Zverejnené v marci 2017.

Kačmár, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kacmar-jan