Kaçkar

Text hesla

Kaçkar [kač-], Kaçkar Dağları — horské pásmo v severovýchodnej časti Turecka, najvyššia časť Pontských vrchov. Na juhu ohraničené dolinou rieky Çoruh, sev. svahy klesajú strmo k pobrežiu Čierneho mora. Alpínsky reliéf, najvyšší vrch Kaçkar Dağı, 3 937 m n. m. Sev. svahy (s ročným úhrnom zrážok viac ako 3 000 mm patria medzi najvlhšie oblasti Turecka) sú porastené bujnou vegetáciou (charakteristické sú rododendrony), pestuje sa tam čajovník; juž., suché svahy porastené xerofilnou vegetáciou sú využívané ako pasienky. Vo výške 3 350 – 3 600 m n. m. hranica večného snehu, v najvyšších častiach ľadovce. Vyhľadávaná turistická oblasť (kempovanie, pešia turistika, horolezectvo, lyžovanie). Územie Kaçkaru je národným parkom (vyhlásený 1994).

Zverejnené v marci 2017.

Kaçkar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kackar