Kačkanar

Text hesla

Kačkanar — mesto v Rusku vo Sverdlovskej oblasti na vých. svahoch Stredného Uralu; 43-tis. obyvateľov (2010). Priemysel banský (ťažba železných rúd), hutnícky, strojársky. Vzniklo po objavení ložísk magnetitových rúd a po rozhodnutí (1956) vybudovať bansko-spracovateľský závod. R. 1958 štatút osady, od 1968 mesto.

Zverejnené v marci 2017.

Kačkanar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kackanar