Kačík, František

Text hesla

Kačík, František, 19. 9. 1958 Považská Bystrica — slovenský chemik. Od 1982 pôsobí na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene; 2000 profesor. Zaoberá sa technológiou chemického, termického a hydrotermického spracovania biomasy, vývojom analytických metód na charakterizáciu zložiek dreva a environmentálnymi problémami drevárskeho priemyslu. Autor a spoluautor okolo 80 vedeckých publikácií, vysokoškolských učebníc Analytická chémia dreva (1999), Chémia (2005) a Prírodné a syntetické polyméry (2007), ako aj viacerých vysokoškolských učebných textov.

Zverejnené v marci 2017.

Kačík, František [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kacik-frantisek