kachektín

Text hesla

kachektín [gr.], starší názov faktor nekrotizujúci nádory, angl. tumour necrosis factor, skratka TNF — cytokín s cytotoxickým a cytostatickým účinkom na niektoré nádorové bunky produkovaný najmä aktivovanými makrofágmi. Pôsobí aj ako spúšťač zápalovej reakcie, ako endogénny pyrogén (spôsobuje horúčku) i ako endogénny mediátor toxického účinku endotoxínov gramnegatívnych baktérií. Pretrvávajúca tvorba kachektínu môže vyvolať kachexiu (odtiaľ názov); jeho vysoká koncentrácia spôsobuje septický (endotoxínový) šok.

Zverejnené v marci 2017.

Kachektín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kachektin