Kačanov

Text hesla

Kačanov — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji na Východoslovenskej rovine na agradačnom vale Ondavy, 100 m n. m.; 414 obyvateľov (2011). Odlesnené územie s prevažne rovinným reliéfom.

Obec písomne doložená 1314 ako Kachond, 1322 Kachul, 1356 Kochand, 1378 Kochan, 1393 Koczanhaza, 1414 Kachand, 1486 Kochan, 1567 – 1600 Kachand, Kacziand, 1610, 1635 Kaczand, 1700 Kucinicz, 1773 Kacsand, Kaczanowcse, 1786 Kacschand, Kacschanowce, 1808 Kácsánd, Kačanowce, 1863 – 1913 Kácsánd, 1920 Kačanov.

V 14. – 17. stor. patrila zemanom z Veľkých Raškoviec, z Markoviec a i. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a košikárstvom. Archeologické nálezy: ojedinelé nálezy z paleolitu a badenskej kultúry, osídlenie z neolitu, zo staršej bronzovej, z halštatskej a rímskej doby, raného (9. – 10. stor.) i z vrcholného stredoveku (11. – 12. stor.). Rímskokatolícky Kostol sv. Cyrila a Metoda (60. roky 20. stor. – 1994).

Zverejnené v marci 2017.

Kačanov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kacanov