kabriolimuzína

Text hesla

kabriolimuzína [fr. + vl. m.] — otvorený variant limuzíny.

Text hesla

kabriolimuzína [fr. + vl. m.] — otvorený variant limuzíny.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kabriolimuzína [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kabriolimuzina