Kaboš, Pavel

Text hesla

Kaboš, Pavel, 24. 7. 1947 Košice — slovenský elektrotechnik. R. 1971 – 2007 pôsobil na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave (dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky STU) a súčasne 1992 – 2001 na Coloradskej štátnej univerzite vo Fort Collins (Colorado, od 1995 ako hosťujúci profesor) a od 1998 v National Institute of Standards and Technology (NIST) v Boulderi (Colorado) v USA; 1994 DrSc. Zaoberá sa fyzikou tuhých látok s orientáciou na experimentálne štúdium vysokofrekvenčných javov, spinovo závislým transportom, nelineárnymi spinovo-vlnovými excitáciami, vysokofrekvenčnými zobrazeniami pomocou skenovacích mikroskopov s rozlišovacou schopnosťou na úrovni atómov, elektromagnetickými vlastnosťami látok a nanomagnetizmom. Spoluautor knihy Magnetostatické vlny a ich aplikácie (Magnetostatic Waves and Their Applications, 1994) a viac než 110 príspevkov v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch. Autor troch patentov a nositeľ viacerých ocenení, napr. cenu organizácie IEEE (IEEE Fellow, 2005). V súčasnosti pôsobí na National Institute of Standards and Technology a je šéfredaktorom IEEE Transactions on Magnetics.

Zverejnené v marci 2017.

Kaboš, Pavel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kabos-pavel