kabombovité

Text hesla

kabombovité [indiánske jazyky > špan.], Cabombaceae — čeľaď dvojklíčnolistových rastlín vývojovo zreteľne príbuzných s jednoklíčnolistovými rastlinami, ktorá zahŕňa trváce vodné rastliny s plávajúcimi celistvookrajovými listami alebo s ponorenými listami s rôzne širokými úkrojkami. Žlté alebo purpurové pravidelné trojpočetné kvety sú vždy na hladine. Vyskytujú sa v tropickej a subtropickej Amerike. Patrí sem napr. rod kabomba (Cabomba) so siedmimi druhmi, ktorého stonka s dĺžkou 2 – 3 m sa pod vodou silno rozvetvuje. Ponorené listy sú nitkovito delené na jemné úkrojky. Druhy patriace do tohto rodu sú obľúbené akváriové rastliny, napr. opadavý alebo poloopadavý druh kabomba karolínska (Cabomba caroliniana) so svetlozelenými listami a s bielymi kvetmi so žltým stredom vytvárajúci husté vejárovité trsy a kabomba južná (Cabomba australis) s menšími listami so stredne širokými úkrojkami a žltými kvetmi, ktoré majú na báze nápadnú oranžovú škvrnu.

Zverejnené v marci 2017.

Kabombovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kabombovite