Kabina, Pavol

Text hesla

Kabina, Pavol, 20. 6. 1932 Nitra – 27. 2. 2015 Nitra — slovenský poľnohospodársky odborník. R. 1955 – 60 pôsobil v Agroprojekte Nitra, od 1960 na Agronomickej fakulte (dnes Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov), 1964 – 67 zakladateľ a dočasný vedúci Katedry poľnohospodárskych meliorácií, ktorá bola neskôr premenovaná na Katedru krajinného inžinierstva a 1995 začlenená do novovzniknutej Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU, 1995 – 2001 prodekan pre medzinárodnú spoluprácu), 1992 – 94 prorektor SPU; 1994 profesor. Zaoberal sa poľnohospodárskymi melioráciami, najmä problematikou odvodňovania poľnohospodársky využívaných pôd, podieľal sa na zavedení výroby drenážnych potrubí z plastov i na zavedení bezvýkopovej technológie ukladania drenážnych potrubí, inicioval výrobu netkaných textilných filtrov používaných pri ochrane drenáží a podieľal sa na zavedení strojného obaľovania flexibilných drenážnych rúr netkanými textilnými filtrami v jednej pracovnej operácii pri výrobe drenážnych flexibilných rúrok. Zaslúžil sa o vytvorenie študijného odboru poľnohospodárske meliorácie (1963) a zavedenie novej študijnej disciplíny teória tvorivej práce. Autor a spoluautor 27 patentov z oblasti hydromeliorácií a iných technických odborov, 2 učebných textov a 10 odborných článkov publikovaných v časopisoch a zborníkoch. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 4. decembra 2017.

Kabina, Pavol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kabina-pavol