kabína

Text hesla

kabína [lat. > fr. > angl.] — zvyčajne menší uzatvárateľný priestor (alebo miestnosť) určený na určitú činnosť (lakovacia kabína, sprchovacia kabína, skúšobná kabína a i.), na výkon povolania (žeriavnická kabína, kabína rušňovodiča, kabína vodiča nákladného vozidla, rozhodcovská kabína, dispečerská kabína a i.), na ubytovanie (kajuta na lodi), na prepravu (kabína lanovky) ap. Konštrukcia a vybavenie kabíny sú dané účelom použitia (pretlaková kabína, zvukotesná kabína).

Zverejnené v marci 2017.

Kabína [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kabina